kontakt

 

EUROSEJF KONSMETAL Centrum Zabezpieczeń                            Wjazd na teren (parking) przez szlaban (prosimy trąbić)

                                                                                                                                                    Biuro mieści się na I piętrze, lok. nr 5

   Mapa Polski Targeo                           EUROSEJF KONSMETAL - wjazd na teren 

- ul.Postępu 11 lok.5, 02-676 Warszawa                                          

tel./faks. 22 629-62-92 

tel. 22 625-45-74, 602-233-539, 603-768-650 

e-mail: biuro@eurosejf.com.pl


tel/faks. (22) 629-62-92, kom. 0-603-768-650

ul. Postępu 11, pok.5, 02-676 Warszawa
tel/faks. (22) 843-89-51, kom. 0-602-233-539