Limity wartości pieniężnych, które można przechowywać w sejfie czy kasie pancernej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 Limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w urządzeniach

Limity określamy w jednostkach obliczeniowych (j.o.) gdzie 1 jednostka obliczeniowa to równowartość 120 przeciętnych wynagrodzeń wg danych GUS za ostatni kwartał.

Wyliczenia dla poniższych tabel zostały zostały wykonane dla I kwartału 2013r gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3740 zł.

Tablica 1 - Urządzenia

Urządzenia

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach:

Klasa odporności na włamanie według
PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

wyposażonych w:

1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;

2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;

2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń;

3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

O

0,5

224400 PLN

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

2,5

1122000 PLN

l

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

5

2244000 PLN

ll

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

10

4488000 PLN

lll

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

10

4488000 PLN

15

6732000 PLN

IV

5

2244000 PLN

10

4488000 PLN

15

6732000 PLN

20

8976000 PLN

V

8

3590400 PLN

15

6732000 PLN

20

8976000 PLN

40

17952000 PLN

VI

12

5385600 PLN

20

8976000 PLN

30

13464000 PLN

60

26928000 PLN

VII

16

7180800 PLN

30

13464000 PLN

40

17952000 PLN

80

35904000 PLN

VIII

20

8976000 PLN

40

17952000 PLN

60

26928000 PLN

120

53856000 PLN

IX

nie dotyczy

60

26928000 PLN

80

35904000 PLN

160

71808000 PLN

X

nie dotyczy

100

44880000 PLN

120

53856000 PLN

200

89760000 PLN

                                                                                                                 Tablica 2 - Pojemniki bezpieczne i szafy

Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy
PN-EN 14450

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej

urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

S1

0,1

44880 PLN

0,2

89760 PLN

0,8

359040 PLN

1,5

673200 PLN

S2

0,2

89760 PLN

0,4

179520 PLN

1,5

673200 PLN

3,0

1346400 PLN

Tablica 3 - Urządzenia do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki

Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy
PN-EN 1143-1

Limit wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych

urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, oraz systemem telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

L

0,5

224400 PLN

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

I

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

II

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

III

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

10

4488000 PLN

IV

5

2244000 PLN

10

4488000 PLN

15

6732000 PLN

V

8

3590400 PLN

15

6732000 PLN

20

8976000 PLN

VI

12

5385600 PLN

20

8976000 PLN

30

13464000 PLN

VII

16

7180800 PLN

30

13464000 PLN

bez ograniczeń

VIII

20

8976000 PLN

40

17952000 PLN

bez ograniczeń

Uwagi:

1. Określone w tablicy limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach spełniających funkcje automatów kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych mogą być zwiększone maksymalnie trzykrotnie.

2. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siła określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.


tel/faks. (22) 629-62-92, kom. 0-603-768-650

ul. Postępu 11, pok.5, 02-676 Warszawa
tel/faks. (22) 843-89-51, kom. 0-602-233-539